26 lipca według Jose Argüelles, który w latach 90-tych wymyślił kalendarz Dramspell nazywany Świętym Kalendarzem Majów, obchodzony jest pierwszy dzień Nowego Roku Majańskiego. Upowszechnił on kalendarz 13 księżyców oparty na tym, że w ciągu 365 dni słonecznych księżyc...